Ebeveynleriyle kitap okuyan çocuklar daha başarılı

Ebeveynleriyle kitap okuyan çocuklar daha başarılı

2014-05-22 23:50:00
Ebeveynleriyle kitap okuyan çocuklar daha başarılı |  görsel 1
Çocukların anne-babaları ve öğretmenleriyle yaptıkları kitap okuma etkinliklerine katılımlarının ve bu süreçte aralarındaki etkileşimin artırılmasının, öğrenme sürecini olumlu yönde etkilediği tespit edildi
 
Anne, baba ve öğretmenle yapılan Kitap  okuma etkinliklerinin, çocukların okuma, okuduğunu anlama becerilerini ve  akademik başarısını artırdığı bildirildi. 
 
Ankara Üniversitesi (AÜ) TÜBİTAK destekli "Etkileşimli Kitap Okuma  Uygumasının Etkileri Proje"si yürüttü. 
 
AÜ eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç.  Dr. Cevriye Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erken çocukluktaki kitap  okuma deneyimleriyle sonraki yıllarda gösterilen akademik başarı arasında güçlü  bir ilişki olduğunu belirtti. 
 
Okul öncesi dönemde yetişkin ile çocuğun birlikte kitap okumasının en  sık yapılan etkinliklerden biri olduğuna dikkati çeken Ergül, bu etkinliklerin,  çocukların yeni sözcükler öğrenmeleri için fırsatlar sunduğunu söyledi. 
 
Küçük çocukların, sözcüklerin anlamlarının açıklanmadığı durumlarda  bile kitabın iki kez okunmasıyla yeni sözcükleri kolaylıkla öğrenebildiğini ve  sözcük bilgilerinin önemli ölçüde arttıdıklarını ifade eden Ergül, "Örneğin,  kitap okuma sırasında öğrenilmesi hedeflenen sözcükler hakkındaki soruları  yanıtlayan çocukların, hedeflenen sözcükleri sadece tekrarlayan ve parmakla  gösteren akranlarına göre daha fazla sözcük öğrendiği tespit edilmiştir" dedi. 
 
Bu temelde oluşturulan "Etkileşimli Kitap Okuma" yönteminin ise birçok  ülkede okul öncesi eğitim kurumlarında ve anne-babalar tarafından, çocukların dil  ve okuma yazmaya hazırlık becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla  kullanıldığını anlatan Ergül, etkileşimli kitap okuma sırasında yetişkinin etkin  bir dinleyici ve soru soran konumunda olduğunu, öykünün okunması sırasında  çocuklara konuşmaları için sık sık fırsatlar vererek, sorular sorarak, bilinmeyen  sözcükleri açıklayarak ve okuma etkinliği boyunca öğrenilen yeni sözcükleri  tekrarlayarak öğrenmeye yardımcı olduklarını ifade etti. 
 
Etkileşimli okumada, çocuğun kitap okuma etkinliğine katılımı için  desteklenmesinin, konuşmalarına ilişkin geribildirim sağlanmasının ve çocuğun dil  becerilerini ve ilgilerini temel alan kitapların seçilerek konuşma konularının  belirlemenin önemine işaret eden Ergül, yetişkinlerin konuşma başlatmak için  çocuktan öyküdeki bir ifadeyi, cümleyi veya resimlerde anlatılan olayı  tanımlamasını veya daha sonra ne olacağını tahmin etmesini isteyebileceğini ya da  öyküdeki olaylar hakkında soru sorabileceğini dile getirdi. 
 
Proje TÜBİTAK tarafından desteklendi 
Yurt dışında, etkileşimli kitap okuma yönteminin okul öncesi dönemde  pek çok gelişimsel beceri üzerinde etkili olduğunu gösteren çok sayıda araştırma  sonucu olduğunu belirten Ergül, bu kapsamda kendilerinin de Türkiye'de TÜBİTAK  tarafından desteklenen bir projeye imza attıklarını kaydetti. 
 
Ergül, projeyle okul öncesi dönemde düşük sosyo ekonomik düzey  nedeniyle risk altında bulunan çocukların erken okuryazarlık becerilerinin  geliştirilmesine yönelik bir müdahale programı olarak geliştirilen etkileşimli  kitap okuma uygulamalarının etkilerinin incelendiğini ifade etti. 
 
"Etkileşimli okuma yaygınlaştırılmalı" 
Projenin, 3 aşamada ve 2 yılda tamamlandığını anlatan Ergül,  etkileşimli kitap okuma yönteminin, sınıf ve aile temelli uygulamaların yer  aldığı 6 koşul temelinde incelendiğini kaydetti. 
 
Öğretmen ve aile eğitimlerinin ardından 7 hafta boyunca, yaşları 5 ila  6 olan ve sayıları 14 ila 27 arasında değişen çocuklarla etkileşimli kitap okuma  uygulamaları gerçekleştirdiklerini anlatan Ergül, sözlerini şöyle sürdürdü: 
 
"Analiz sonuçları, bu uygulamanın genel olarak çocukların ifade edici  dil becerileri, yazı farkındalığı, sözcük ve anlam bilgisi ile sesbilgisel  farkındalık becerileri üzerinde etkili olduğunu gösterdi. Projeye katılan  çocukların 1. sınıfta okuma hızı ve okuduğunu anlama düzeyleri çalışmaya  katılmamış akranlarından oluşturulan kontrol grubunun performans düzeyi ile  karşılaştırılarak programın uzun süreli etkisi de incelendi. Analizler sonucunda  Etkileşimli Kitap Okuma uygulamalarına katılmış çocukların uygulamalara  katılmamış akranlarına göre okuma ve okuduğunu anlama becerilerinde daha yüksek  performans gösterdikleri bulundu. Çalışmadan elde edilen bulgular, alt sosyo  ekonomik düzey nedeniyle risk grubunda değerlendirilen çocuklara okul öncesi  dönemde uygulanan EKO programının kısa dönemde dil ve erken okuryazarlık  becerileri, uzun dönemde ise okuma ve okuduğunu anlama becerileri üzerinde etkili  olduğunu gösterdi. Yani akademik başarıyı artıyor. Dolayısıyla projeden elde  edilen sonuçlar, etkileşimli kitap okuma yönteminin okul öncesi eğitim  kurumlarında ve aileleri de içerecek şekilde yaygınlaştırılmasının son derece  önemli olduğunu göstermektedir." 
 
Ergül, proje ekibi olarak kendilerinin yaygınlaştırma çalışmaları  yaptıklarını ancak bireysel çabalarının yeterli olmadığını, ilgili kurumların  desteğin elzem olduğunu da sözlerine ekledi.  

 
 
 
milliyet

0
0
0
Yorum Yaz
"> Яндекс.Метрика