BABİL.. KULESİ VE ASMA BAHÇELERİ...

BABİL.. KULESİ VE ASMA BAHÇELERİ...

2008-08-06 14:37:00
Image:Brueghel-tower-of-babel.jpg
7 katlı, 90 metre yüksekliğindeki Babil Kulesi,dünyanın en büyük eserlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Aslında bir tapınak olan Babil Kulesi,Sümer dilinde "Yerin ve Göğün Temel Taşı" diye isimlendirildiğine göre Sümerliler tarafından yapıldığına inanılıyor. Ancak,bazı bilimsel çevrelere göre bunu bir tahminden öteye götürmemek daha ihtiyatlı bir davranış olacaktır.

Babil Kulesinde yedinci katta, Babil sitesinin baş tanrısı olan Marduk'un heykeli vardır. Dört gözlü, dört kulaklı, gök ve ışık tanrısı olduğuna inanılan Marduk'un dudakları oynadıkça ateş püskürdüğü,Babil sitesiyle ilgili mitolojik söylentilerin en renklilerinden biridir.

Kulenin yedinci katı çinilerle, daha doğrusu mavi çini tuğlalarla süslenmiştir. Tarih kaynakları, Babilliler'in bu kulenin aynı boyutlarda bir eşinin toprağın altında devam ettiğine inandıklarını belirtmektedir.

Birinci katının yüksekliği 33, ikinci katının 18,öteki katların sırasıyla 6, 6, 6, 6 ve 15 metre olan Babil Kulesi,M. Ö. 689 yılında Asur Kralı Sanherip tarafından Babil şehriyle birlikte yıktırılmıştır. Sonradan Sanherip'in yerine geçen Asarhaddon,13 yılda kuleyi yeniden yaptırmıştır. Kule M. 0.478'de Pers Kralı Kserkses tarafından tekrar yıktırılmış ve Babil'i kendine başkent yapmak isteyen Büyük İskender'in Babil Kulesini de yeniden yaptırmak girişimi erken ölümü nedeniyle gerçekleşememiştir.

M. Ö. 478 yılında kuleyi bir kez daha yıktıran Pers Kralı Kserkses (Serhas diye de bilinir), kulenin 7. katındaki Marduk heykelini buradan almış ve İran'a götürmüştü.Babil Kulesinin asıl önemli tarafı bütünd illerin bir tek kaynaktan geldiğine ilişkin iddialar için temel olmasıdır.Başka türlü söylemek gerekirse, bütün dillerin aynı kaynaktan geldiğine işaret sayılmıştır. Bu da, Nuh'un oğullarıyla ilgili bir efsane nedeniyledir. Aynı doğrultudaki iddia ve söylentilere göre, Nuh'un oğulları Büyük Tufan'dan sonra Sinar'da yerleşmiş, burada bir şehir ve göklere yükselen bir kule yapmak istemişlerdir. Böyle bir şehir kurmağa kalkışmalarının nedeni, topluca yaşamak, dünyanın çeşitli bölgelerine yayılıp, dağınık yaşamaları ihtimalini önceden önlemekti. Fakat inşaat esnasında Tanrı onların dillerini çeşitli kılmış ve buradakileri yeryüzüne dağıtmıştı.

yapilis amacindan dolayi cok yuksek olduguna dair genel bir yanilgi soz konusudur.
abarti yukseklikte olmamakla beraber kule yedi katli bir ziggurat şeklindedir ve her kati tanriya giden yolda bir asamayi sembolize eder.
1.kat tasi, 2.kat atesi, 3.kat bitkileri, 4.kat hayvanlari, 5.kat insanlari, 6.kat gokyuzunu ve 7.kat da melekleri sembolize eder ve bir insan ancak butun bunlari ogrenip anladiktan sonra yani yedi basamagi sirayla ciktiktan sonra tanriya ulasabilir.

                                                    babil in asma bahçeleri
Image:Hanging Gardens of Babylon.jpg


"Bahçenin yamacına yaklaştığınızda, yapının kat kat yükseldiğini görüyorsunuz... Dev bitki yığınları, büyük ve kalın ağaçlar öylesine cazibeli ki, bakanları büyülüyor. Nehirden gelen bol suyu aletler yükseltiyor; ve dışarıdan bunları göremiyorsunuz." (Tarihçi Diodorus Siculus)

Tanımlama; Ayrıntılı bir tanım için özellikle Strabo'dan ve Bizanslı Philo'dan yararlanacağız; "Bahçe dörtgen biçimindeydi, iki uzun kenarı 400 metre uzunluğundaydı. Kemerler ve küp biçiminde çeşmelerle süslüydü. Alttan başlayan merdivenler dönerek yükseliyor ve en üst terasa kadar ulaşıyordu. Asma Bahçeleri, en alttan itibaren bitkilerle doluydu. Dev ağaçlar topraktan en üst kata kadar ulaşıyordu. Tüm yapı, taş sütunlarla destekliydi, su akımı eğimli kanallar aracılığıyla sağlanıyordu ve bir sistemle sular yukarı çıkıp yine aşağıya akarken, tüm bitkileri suluyordu. Yapılanlar tam olarak bir krallık lüksünü yansıtıyordu..."

Bahçenin, kralın sarayına yakın olduğu tahmin edilerek, antik Babil öreni yakınlarında kazılar yapıldı, bulunan su kanalları ve duvar yıkıntıları Bahçe'ye ait olabilir. Babil'in Asma Bahçelerini gören ve bilen yok ama görkemi hala sürüyor ve belki Irak'ta birgün yeniden sağlıklı kazılar yapılabilirse daha güvenli veriler elde edilebilir.  

mesoavhammu.gifmesoavhammu.gifhgb.gif

İÖ 600 dolaylarında Babil kralı Nabukadnezar’ın yaptırdığı bahçelerdir. Söylentiye göre kral bunu kraliçelerinden birini sevindirmek için yapmıştı. Bahçeler, bir piramit oluşturacak biçimde taraçalar halinde yükseliyordu ve her taraçaya dünyanın dört bir yanından getirilmiş ağaç ve çiçekler dikilmişti. Bu bitkiler asıl yapıyı gözden saklıyor ve sadece havada”asılı”gibi duran bahçeler görünüyordu.

 

Bazılarına göre Asma Bahçeler yerine büyük Babil Surları dünyanın ikinci harikasıdır. Kral Nabukadnezar’ ın Asma Bahçeler ile aynı zamanda yaptırdığı bu surların 100 mt.yüksekliğinde olduğu ileri sürülmüştür. Eski Babil kentini koruyan bu surların yerinde bugün yalnız M.Ö. 600 yılında yapılan bu yapı kat kat taraçalardan oluşuyordu. Bu taraçalarda türlü hayvanlar, minik çağlayanlar, bin bir ağaç ve bitki yer alıyordu. Bir tür yapay cennet olarak tasarlanmıştı. Kral Buhturnasr, çok bereketli bir ülkeden gelen eşi kraliçe Semiramis’in memleketi özlemi çekmesini önlemek için ona böyle bir armağan sunmuştur. Yüksek surlarla çevrilmiş bu bahçenin içindeki kanallarda kayıklar bile yüzebilmekteydi. ca bir yıkıntı vardır.

M.Ö. 450′li yıllarda tarihçi Herodot “Babil, yeryüzünde bilinen bütün diğer şehirlerin ihtişamını aşar.” demiştir. Herodot, şehrin dış duvarlarının 80 kilometre uzunlukta, 25 metre kalınlıkta ve 97 metre yükseklikte olduğunu ve 4 atlı bir arabanın gezinmesine uygun olduğunu belirtmiştir. İç duvarlar, dış duvar kadar kalın değildi. Duvarların içinde som altından yapılmış büyük heykeller bulunan kaleler ve tapınaklar vardı. Şehrin içinde ünlü Babil Kulesi vardı. Bu kule, Tanrı Marduk’a yapılan bir tapınaktı ve cennete ulaşmak için göğe doğru yükseliyordu.

 

Babil, M.Ö. 605′den itibaren 43 yıl hüküm süren kral Nebuchadnezzar tarafından yapılmıştır. Daha zayıf bir rivayete göre ise M.Ö. 810 yılından itibaren 5 yıl hüküm süren Asur kraliçesi Semiramis tarafından yapılmıştır. Bahçeler Nebuchadnezzar’ın sıla hasreti çeken karısı Amyitis’i neşelendirmek için yapılmıştı.Amytis, Medes kralının kızıydı ve iki ülkenin müttefik olması amacıyla Nebuchadnezzar ile evlendirilmişti. Onun geldiği ülke yeşil, engebeli ve dağlıktı. Mezopotamya’nın bu dümdüz ve sıcak ortamı onu depresyona itmişti. Kral, karısının sıla hasretini gidermek için onun memleketinin bir benzerini yapmaya karar verdi. Yapay dağlar ve suların akacağı büyük teraslar yaptırdı.Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman Özetleri

alıntıdır

1724
0
0
Yorum Yaz
"> Яндекс.Метрика